İDARİ YARGILAMA HUKUKU (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı İDARİ YARGILAMA HUKUKU (YILLIK) Kod HUKK4227-Ç
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. CEMİL KAYA
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

İdari Yargı Teşkilatının tanınması, idari yargıda yargılama sebep ve usulünün ve bununla birlikte kanun yollarının öğretilmesi amaçlanmaktadır

İçerik

Bu derste İdari Yargı Teşkilatının tanıtılmasıyla birlikte, idare hukuku içinde idari yargıda dava açma sebepleri ve idari dava türleri, yürütmenin durdurulması hususu, idari yargı organlarının idari işlem, eylem ve sözleşmeler hakkında hangi kriterleri göz önüne alarak inceleme yaptığının incelenmesi, idari yargıda yargılama usulü ve idari yargıda kanun yolları anlatılmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım, tartışma, soru-cevap, dilekçe yazımı

Kaynaklar

Akyılmaz, B/ Sezginer, M./ Kaya, C., Türk İdari Yargılama Hukuku, 9.bs, Seçkin, İstanbul, 2023

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024