İCRA-İFLAS HUKUKU (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı İCRA-İFLAS HUKUKU (YILLIK) Kod HUKK4236-Ç
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MURAT ATALI
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

İcra ve İflâs Hukuku dersinin asli amacı, cüzî ve küllî takip yollarının öğretilmesi ve bu takip yollarına ilişkin prosedürün kavratılmasıdır. Ayrıca temel takip yolları dışında kalan ihtiyati haciz, konkordato ve uzlaşma suretiyle borçların yeniden yapılandırılması ve tasarrufun iptali davalarının öğretilmesi de hedeflenmektedir.

İçerik

Cebri icra hukukuna dahil olan kişi ve organların , pozitif hukuk kurallarına ve var olması gereken hukuk kurallarına göre belirli bir sistematik kapsamda incelenmesi. Ayrıca temel takip yolları dışında kalan bazı müesseselerin de incelenmesi.

Öğretim Yöntemleri

Ders anlatımı, pratik çalışmalar, mahkeme kararı incelemesi ve gerekli görüldüğü takdirde öğrencilere ödev hazırlatılması yolu ile ders işlenir.

Kaynaklar

Murat Atalı/İbrahim Ermenek/Ersin Erdoğan; İcra ve İflâs Hukuku, 7. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları, 2023. Hakan Pekcanıtez/ Oğuz Atalay/Meral Sungurtekin Özkan/Muhammet Özekes, İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, 10. Baskı, Oniki Levha Yayınları, İstanbul, 2023. Ejder Yılmaz/Ramazan Arslan/Sema Taşpınar Ayvaz/Emel Hanağası, İcra ve İflâs Hukuku, 9. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları, 2023. Murat Atalı/İbrahim Ermenek/Ersin Erdoğan, İcra ve İflâs Hukuku Pratik Çalışmalar, 5. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları, 2022. Murat Atalı/İbrahim Ermenek/Ersin Erdoğan/Efe Dırenisa/Betül Azaklı Arslan, İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat - Yargıtay İBK - AYM Kararları, 7. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları, 2023.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024