TİCARET HUKUKU (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı TİCARET HUKUKU (YILLIK) Kod HUKK3319-Ç
Kredi 4 AKTS 12
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ABUZER KENDİGELEN
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilerin Ticari İşletme Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku ve Ortaklıklar Hukuku'nun temel kavramlarını öğrenmeleri, bu iki bölüme ilişkin hukuki düzenlemeleri kavramaları ve ileride karşılaşacakları hukuki sorunlarda bu bilgileri uygulamalarını sağlamaktır.

İçerik

Ticaret Hukuku dersi, Ticari İşletme Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku ve Ortaklıklar Hukuku olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Ticari İşletme Hukuku: Ticari iş, ticari hükümler, ticari davalar, ticari işletme, tacir kavramı ve tacir olmanın sonuçları, esnaf, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, tacir yardımcıları. Kıymetli Evrak Hukuku: Kıymetli evrak kavramı, kıymetli evrakın türleri, kıymetli evrakın ziya ve iptali, nama, emre ve hamiline yazılı kıymetli evrakın özellikleri, kıymetli evrakta defiler, kambiyo senedi kavramı, poliçe, bono ve çeke ilişkin yasal düzenleme, şekil şartları, devri, ödenmesi ve ödenmeme durumunda ortaya çıkan sonuçlar. Ortaklıklar Hukuku: Adi ortaklık, ticaret ortaklıklarının genel hükümleri, kollektif, kommandit, anonim ve limited ortaklıkların kuruluşu, organları, ortaklar arasında değişiklikler, ortakların hak ve yükümlülükleri, ortaklığın sona ermesi.

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım, tartışma, soru-cevap, sunuş yolu ile öğretim, pratik çalışmalar

Kaynaklar

Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat, Türk Borçlar Kanunu Hüseyin Ülgen/Mehmet Helvacı/Arslan Kaya/N. Füsun Nomer Ertan, Kıymetli Evrak Hukuku, 14. Bası, İstanbul 2021. Hüseyin Ülgen/Mehmet Helvacı/Arslan Kaya/N. Füsun Nomer Ertan, Ticari İşletme Hukuku, 8. Bası İstanbul 2022. Abuzer Kendigelen/İsmail Kırca, Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, İstanbul 2023. Ömer Teoman/Abuzer Kendigelen/İsmail Cem Soykan, Ticaret Hukuku, Uygulamalı Ders Örnekleri, Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş Yedinci Bası, İstanbul 2022. Abuzek Kendigelen/İsmail Kırca, Şirketler Hukuku c. I, İstanbul 2021. Abuzer Kendigelen/İsmail Kırca, Şirketler Hukuku C.III, İstanbul 2022. Reha Poroy/Ünal Tekinalp/Ersin Çamoğlu, Ortaklıklar Hukuku I, Güncelleştirilmiş 15. Bası, İstanbul 2021. Reha Poroy/Ünal Tekinalp/Ersin Çamoğlu, Ortaklıklar Hukuku II, Güncelleştirilmiş 13. Bası, İstanbul 2017.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024