CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER ( YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER ( YILLIK) Kod HUKK3333-Ç
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi TUBA KELEP PEKMEZ
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Dersin amacı, Türk Ceza Kanununun özel hükümleri içinde yer alan çeşitli suç tiplerinin sistematik analizi yapılarak, öğrencilerin suç inceleme yöntemini öğrenmeleridir.

İçerik

Dersin içeriğini ceza hukuku genel hükümler dersinde öğrenilen bilgilerin belli suç tipleri incelenerek uygulanması oluşturmaktadır. Bu ders bağlamında cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hürriyete karşı suçlar, kamu güvenine karşı suçlar, kamu barışına karşı suçlar, bilişim alanında suçlar ve kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar ele alınmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Teorik derslerde ilgili suçların anlatımının yapılmasının yanı sıra, pratik çalışmalarda bu suçlara dair olaylar tartışılmaktadır

Kaynaklar

Durmuş Tezcan/M. Ruhan Erdem/R. Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku; M. Emin Artuk, Ahmet Gökcen, Ceza Hukuku Özel Hükümler; Veli Özer Özbek, Koray Doğan, Pınar Bacaksız, İlker Tepe, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler; Mahmut Koca/İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024