YABANCI DİL (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı YABANCI DİL (YILLIK) Kod ODYD0003-Ç
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. Dr. ERSOY GÜMÜŞ
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

a) Konuşulanı İngilizce olarak anlayabilmeleri, b) İngilizce metinleri okuyup anlayabilmelerini, c) Duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü şekilde İngilizce olarak anlatabilmelerini, d) Hedef kelimeleri uygun durumlarda kullanabilmelerini sağlamaktır.

İçerik

Temel dilbilgisi ve iletişim becerilerini içeren haftada iki saatlik zorunlu İngilizce dersi.

Öğretim Yöntemleri

Online ortamda İletişimsel yöntem

Kaynaklar

Cutting Edge Elementary Student's Book - Third Edition (sistemden indirilebilir).

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024