TÜRK DİLİ (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı TÜRK DİLİ (YILLIK) Kod ODTD0003-Ç
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. ASUMAN REYHAN KURT
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Türkçenin temel dilbilgisi yapılarını, zamanları, durum takılarını ve akıcı iletişim gereksinimlerini karşılayacak belirli dil yapılarını öğretmek ve Türk kültürünü daha yakından tanıma fırsatı sağlamak. Lisans eğitimini alan her öğrenciye, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil- düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek

İçerik

İletişim, dil ve kültür, dillerin sınıflandırılması ve Türk dili, Türkçenin söz varlığı, Türkçenin incelikleri, imla (yazım) kuralları, noktalama işaretleri, cümleden paragrafa, düşünceyi geliştirme yolları, Anlatım biçimleri, basın dili, anlatım türleri I (özel yazışmalar), yazılı anlatım türleri II (resmi yazışmalar), yazılı anlatım türleri III (edebi metinler ve sanat), sosyal medya ve Türkçe

Öğretim Yöntemleri

1: Anlatım 2: Soru-Cevap 3: Tartışma 4: Problem çözme 5: Uzaktan Eğitim.

Kaynaklar

İstanbul Üniversitesi yabancılar için Türk dili I Ders notları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024