MEDENİ HUKUK GİRİŞ KİŞİLER VE AİLE HUKUKU (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı MEDENİ HUKUK GİRİŞ KİŞİLER VE AİLE HUKUKU (YILLIK) Kod HUKK1280-T
Kredi 4 AKTS 12
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SUAT SARI
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki kazanımlara sahip olur: Dersin içeriğine ilişkin teorik bilgilere kapsamlı bir biçimde vakıf olur, Teorik bilgilerin uygulanmasında yetkin bir vasfa kavuşur. Teorik ve pratik çalışmalar sonucunda Aile Hukuku çerçevesinde temel bilgi edinen ve hukuki uyuşmazlıklarda somut olaya kuralların uygulanması örneklerini gören öğrenciler, bu ders sonucunda, edindikleri bilgiler çerçevesinde Aile Hukuku ile ilgili sorunların çözümü ve yorum yeteneği açısından temel bilgi edinir.

İçerik

Ders kapsamında, Medeni Hukukun temel kavramları, bu bağlamda hak kavramı, hakların kazanılması ve kaybedilmesi, hakların korunması, hakların kazanılmasında iyiniyetin rolü ile hakların kullanılmasında dürüstlük kuralına uyma zorunluluğu, kişilik kavramı, hak ehliyeti, fiil ehliyeti, kişiliğin korunması ve tüzel kişiler gibi konulara ilişkin teorik bilgi aktarımı aracılığı ile genel kurallar anlatılmakta ve ders içeriğine ilişkin kuralların pekiştirilmesi ve uygulanmasının da incelenmesi amacıyla pratik çalışmalar yapılmaktadır. Medeni Hukukta düzenlenmiş olan Aile hukuku ilişkileri kapsamında nişanlanma, evlenme, boşanma, evliliğin doğurduğu hak ve görevler ile mal rejimleri ele alınmaktadır. Anne-baba çocuklar arasındaki ilişkiler bağlamında nesep (soybağı) ilişkisi, evlatlık ilişkisi ve velayet kurumu incelenmektedir. Ayrıca vesayet kurumu da dersin konuları içinde yer almaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Ders anlatımı, Pratik Çalışma, Ödev

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024