GENEL HUKUK VE TÜRK HUKUK TARİHİ (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı GENEL HUKUK VE TÜRK HUKUK TARİHİ (YILLIK) Kod HUKK2256-Ç
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. CİHAN OSMANAĞAOĞLU KARAHASANOĞLU
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Hukuk tarihini öğretmek

İçerik

Genel olarak dünya tarihinin ve Türk tarihinin farklı devirlerinde uygulanmış hukuk sistemleri karşılaştırmalı ve tarihsel bir perspektiften ele alınır. Türklerin İslâmiyete girmeden önceki hukuk uygulamaları, İslâm hukuku, Osmanlı Devletinin örfî hukuku, Tanzimat ve Cumhuriyet dönemindeki kanunlaştırma hareketleri konu alınır

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım, tartışma, soru-cevap, sunuş yolu ile öğretim

Kaynaklar

Kitap

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024