COMPARATIVE CRIMINOLOGY AND CRIMINAL LAW (KARŞILAŞTIRMALI KRİMİNOLOJİ VE CEZA HUKUKU)

İzlence Formu

Ders Adı COMPARATIVE CRIMINOLOGY AND CRIMINAL LAW (KARŞILAŞTIRMALI KRİMİNOLOJİ VE CEZA HUKUKU) Kod HUKK8140
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Prof. Dr. ADEM SÖZÜER
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Ders kapsamında ceza hukuku ve kriminoloji konularında yapılan karşılaştırmalı çalışmalar hakkında genel bir perspektif kazandırılması, bu konularda yapılan çalışmaların ve elde edilen verilen karşılaştırılmasında dikkat edilmesi gereken konuları, insan hakları ve ceza hukuku ilişkisinin tanıtılması amaçlanmaktadır.

İçerik

Bu kurs iki modülden oluşmaktadır. Karşılaştırmalı Ceza Hukuku bölümü, temel kavramlar ve farklı hukuk sistemlerine ilişkin bağlamsal bir bakış açısı, cezai veya idari sorumluluk (teori ve AİHM yargı yetkisi; ayrıca Türkiye ve Macaristan davaları), ceza hukukundaki seçilmiş karşılaştırmalı hukuk konularındaki, Ne bis in idem (teori, uluslararası belgeler, AB, davalar), AB'de karşılaştırmalı ceza hukukunun rolü ve beklenmedik suçların cezalandırılabilirliği tartışmalarını içerir. (TR, HU, DE). Aynı zamanda üç farklı sisteme sahip ülke ceza hukukların dijitalleşen dünyanın getirdiği ceza hukuku sorunlarına getirdikleri farklı çözümlerin, ortaklaşan yönlerin ve güncel tartışmalara değinilmesi planlanmaktadır. Karşılaştırmalı Kriminoloji bölümü ise, önce kriminolojideki temel kavramların tanıtılmasını ve ardından kriminolojide karşılaştırmalı araştırma yapmanın ana amaçlarının tartışılmasını içerir. Seçilmiş karşılaştırmalı konular arasında kriminolojide karşılaştırmalı araştırma yapılırken karşılaşılan teorik ve metodolojik zorluklar, ülkeler arasında suç ölçümü, suç düzeylerindeki / eğilimlerinde uluslararası farklılıkları incelemek için mevcut çeşitli kaynakların avantajları ve sınırlamaları yer alır. Suç oranlarındaki uluslararası değişim ve dalgalanmaları açıklamak için kriminolojide yaygın olarak kullanılan genel teorik çerçevelere ve ampirik araştırma bulgularına odaklanılacaktır.

Öğretim Yöntemleri

Kaynaklar

Karşılaştırmalı kriminoloji ve ceza hukuku konusunda ulusal ve uluslararası dergilerden makaleler ve kitap bölümleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024