CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF TAX LAW

İzlence Formu

Ders Adı CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF TAX LAW Kod HUKK3919
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Doç. Dr. GAMZE GÜMÜŞKAYA
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Anayasa Mahkemesi’nin ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin güncel içtihatları çerçevesinde, vergilendirme ile ilgili insan haklarının tespit edilmesi, Türk vergi hukuku ve uygulamasının ilgili içtihatlara uygunluğunun değerlendirilmesi amaçlanmaktadır

İçerik

Mülkiyet hakkı, adil yargılanma hakkı, özel hayata saygı hakkı, ayrımcılığa uğramama hakkı başta olmak üzere vergilendirme ile yakından ilgili temel hak ve özgürlüklerinin tespit edilmesi, Türk vergi hukuku ve uygulamasının bu bağlamda değerlendirilmesi

Öğretim Yöntemleri

İlgili konuların hukuksal analizi ve değerlendirilmesi.

Kaynaklar

Billur Yaltı, Vergi Yükümlüsünün Hakları, Beta Yayınları. Gamze Gümüşkaya, Mülkiyet Hakkına Vergisel Müdahaleler Bakımından İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne Kişisel Başvuru, On İki Levha Yayıncılık.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024