AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU Kod HUKK2011
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. EVREN KOÇ
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Dersi alan öğrencilerin avukatlık ve noterlik hukukuna ilişkin yeterli düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlar.

İçerik

Avukatlık ve noterlik meslekleri ile bu mesleklerin tanımı ve özellikleri, avukatların ve noterlerin hakları ve yükümlülükleri, barolar ve noterlerin yaptığı işlemler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım ve tartışma

Kaynaklar

Semih Güner, Avukatlık Hukuku, 6. bası, Yetkin Yayınları, 2015; Meral Sungurtekin Özkan, Avukatlık Mesleği - Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, Barış Yayınları, İzmir, 2013; M. Refik Korkusuz/ M. Halit Korkusuz, Avukatlık Hukukuna Giriş, Ekin Basım Yayın, 2016; Süha Tanrıver, Noterlik Hukukuna İlişkin İncelemeler (1993-2011), Adalet Yayınevi, Ankara, 2011; Ömer Ulukapı/Murat Atalı, Noterlik Hukuku, Mimoza Yayınları, 2013.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024