KABAHATLER HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı KABAHATLER HUKUKU Kod HUKK4373
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ELİF ERGÜNE
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Kabahatler Kanunu ile getirilen hükümlerin incelenmesi, Ceza Kanunundan farklılıklarının ortaya konulması,kabahatlere uygulanan yaptırımların ve uygulamada sorun çıkaracak düzenlemelerin tespit edilmesi amaçlanmıştır

İçerik

Dersin içeriğini,Kabahatler Kanunu ile getirilen hükümler, suçlar ve kabahatler arasındaki ayrım,kabahatlerle ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun uygulama alanı,kabahatlere uygulanan yaptırımlar oluşturmktadır

Öğretim Yöntemleri

Ders, konuların öğretim üyesi tarafından anlatılması, öğrencilere çeşitli araştırma ödevlerinin verilmesi, uygulama örnekleri üzerinde tartışmalı derslerin yapılması şeklinde işlenmektedir

Kaynaklar

Berrin Akbulut, Türk Ceza Kanunu ile Kabahatler Kanununun Genel Hükümlerinin Yaptırım Hükümleri Dışında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, 2. bsk., 2014; Zeynel T. Kangal, Kabahatler Hukuku, 2. bsk., 2019; İsmail Yalçın, Tüm Yönleriyle Kabahatler Hukuku, 1.bsk., 2007; Cengiz Otacı/İbrahim Keskin, Türk Kabahatler Hukuku, 2. bsk., 2010.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024