AVRUPA BİRLİĞİ ÖZEL HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı AVRUPA BİRLİĞİ ÖZEL HUKUKU Kod HUKK4228
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MEHMET HELVACI
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilerin, Avrupa Birliği’nin oluşumu, hukuk kaynakları ve kurumların yetkileri, mal, hizmet ve işçilerin serbest dolaşımının hukuki dayanakları (Lizbon Sözleşmesi düzenlemeleri), bunlara uygulanacak ortak hükümler, serbest dolaşımın öngörülme amacı ve konuya ilişkin Avrupa Birliği ikincil mevzuatı hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.

İçerik

Avrupa Birliği’ndeki temel hukuk kaynakları, kurumların yetki paylaşımı; serbestilerden olan mal, hizmet ve işçilerin serbest dolaşımına ilişkin mevzuat, Avrupa Birliği iç pazarının etkin işleyişi için ticaretteki engellerin kaldırılması hakkında alınan önlemler, üye devletlerin mesleki faaliyetlerin icrasına ilişkin kısıtlamalarının geçerliliği, işçilerin serbest dolaşımının yer, konu ve kişi itibariyle sınırları…

Öğretim Yöntemleri

Ders anlatımı, öğrenciler tarafından çeşitli konularda seminer ödevlerinin hazırlanması ve sunulması.

Kaynaklar

Mevzuat: Lizbon Anlaşması ve ikincil mevzuat Eserler: Gülören Tekinalp/Ünal Tekinalp, Avrupa Birliği Hukuku, İstanbul 2000. Saadet Yüksel, Avrupa Birliği’nde İşçilerin Serbest Dolaşımı Ve Türk İşçilerinin Statüsü, İstanbul 2007. Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği, İstanbul 2011. Kamuran Reçber, Avrupa Birliği Hukuku ve Temel Metinleri, 2012.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024