DROIT TURC DES SOCIETES DE CAPITAUX

İzlence Formu

Ders Adı DROIT TURC DES SOCIETES DE CAPITAUX Kod HUKK2432
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Prof. Dr. MEHMET HELVACI
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Türk Hukukunda sermaye şirketlerine ilişkin yasal düzenlemelerin tanıtılması, Mehaz Kanunlar ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi, uygulama ile teori arasındaki farkların tespiti ve yorumundan oluşur.

İçerik

Sermaye şirketlerine ilişkin Türk Hukukundaki pozitif düzenlemelerin, mehaz kanunlarla karşılaştırmalı şekilde incelenmesi, uygulamada karşılaşılan ve karşılaşılabilinecek problemlerin karşılaştırmalı hukukta ve Türk hukukunda nasıl çözümlendiğinin / çözümlenmesi gerektiğinin tespiti, gerek Türk hukukunda teori ve uygulama ile gerekse karşılaştırmalı hukuk ile Türk hukuku arasındaki farklılıkların değerlendirilmesinden ibarettir.

Öğretim Yöntemleri

Ders için mevzuat ve yazılı kaynaklar kullanılarak hazırlanılmasının ardından ders anlatımı, bilimsel tartışma ve öğrencilerin sunumlar hazırlayarak vardıkları sonuçları sunmaları üzerine birlikte değerlendirme yapılmasıdır.

Kaynaklar

Mevzuat, Sermaye Şirketlerine İlişkin Yazılı, Basılı Tüm Ders Kitapları ve Bilimsel Makalelerden Yararlanılabilir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024