BASIC CONCEPTS OF LAW (HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI)

İzlence Formu

Ders Adı BASIC CONCEPTS OF LAW (HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI) Kod HUKK1396
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Doç. Dr. İNCİ ATAMAN FİGANMEŞE
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Öğrencilerin, hukukun temel kavramlarını İngilizce olarak öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

İçerik

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin anlaşmalı olduğu 30 hukuk fakültesinden gelen konuk öğretim üyeleri ve fakültemiz öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Söz konusu ders seçimlik kredili ders olarak okutulmaktadır. Hukuk öğreniminde gelişen yeni koşullar ile birlikte İngilizce terminoloji hakkında fikir sahibi olunması gerektiği ortadadır. Öğrencilerimizin bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere k verilen derslerin hepsi İngilizce olarak anlatılmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Seminer, Ders Anlatımı

Kaynaklar

Vecdi Aral, Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, 2010

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024