HAYVANLARIN KORUNMASI HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı HAYVANLARIN KORUNMASI HUKUKU Kod HUKK1010
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. HAYDAR BURAK GEMALMAZ
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Hayvanların hukuk düzeni içerisindeki konumu ile korunmasına dair kuralların incelenmesi

İçerik

Uluslararası ve ulusal hukukta hayvanların korunmasına dair düzenlemeler ve konunun hak kuramı boyutu ışığında hayvanların korunmasına dair hukuk düzeninin değerlendirilmesi

Öğretim Yöntemleri

Teorik ders anlatımı, tartışma ve sunumlar

Kaynaklar

5199 Hayvanları Koruma Kanunu, hayvanları konu edinen AİHM ve AYM kararları, basından ilgili haberler.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024