DISPUTE SETTLEMENT IN THE INTERNATIONAL COMMERCIAL ARENA

İzlence Formu

Ders Adı DISPUTE SETTLEMENT IN THE INTERNATIONAL COMMERCIAL ARENA Kod HUKK2222
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Doç. Dr. İNCİ ATAMAN FİGANMEŞE
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

İngilizce olarak tedris edilecek bu derste, milletlerarası ticaret alanına ilişkin uyuşmazlıkların mahkeme yargılaması ve tahkim yargılaması yoluyla çözümünün çeşitli aşamalarında karşılaşılabilecek sorunlar hakkında öğrencilerin bilgi edinmesi sağlanacağı gibi, bu yargılamalarda kullanılan İngilizce terimlere de aşinalık kazandırılacaktır.

İçerik

Milletlerarası ticari tahkime ilişkin teorik bilgiler verilmesi ve uygulamadan örneklerle birlikte konunun anlatılması.

Öğretim Yöntemleri

Seminer, Ders Anlatımı

Kaynaklar

Gary Born, International Commercial Arbiration

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024