İNFAZ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

İzlence Formu

Ders Adı İNFAZ VE DENETİMLİ SERBESTLİK Kod HUKK4410
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. MEHMET MADEN
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Ceza İnfaz Hukuku kavramının açıklanması, hukuk sistemi içerisindeki yerinin ve diğer hukuk dalları ile ilişkisinin ortaya konulması, cezaların infazına ilişkin başlıca kurumların ve denetimli serbestlik uygulamalarının teorik ve pratik yönleriyle incelenmesi, infaz organizasyonunun ve bu organizasyonda yer alan kişilerin tanıtılması ve hükümlülerin hak ve yükümlülüklerinin açıklanması amaçlanmaktadır

İçerik

Ceza İnfaz Hukukunun tanımı, amacı, hukuk düzeni içerisindeki yeri, ceza infaz sisteminin özellikleri ve yapısı, cezaların infaz biçimleri ve infaza ilişkin hukuki düzenlemeler, infaz hukukuna ilişkin başlıca kurumlar, hükümlülerin ve hak ve yükümlülükleri ve denetimli serbestlik uygulamaları

Öğretim Yöntemleri

Ceza İnfaz Hukukuna ve serbestlik uygulamalarına ilişkin mevzuat hükümlerinin, temel kavram ve kurumların açıklanması, açıklanan teorik bilgilerin uygulamadan örneklerle karşılaştırılması ve tartışılması

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024