HAVA TAŞIMA HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı HAVA TAŞIMA HUKUKU Kod HUKK4058
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. KÜBRA YETİŞ ŞAMLI
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Dersin amacı, hava taşıma hukukunda geçerli olan mevzuat çerçevesinde hava yolu ile iç taşımaların ve uluslararası taşımaların incelenmesi; hava taşımalarının gerçekleştirildiği hava aracına ilişkin özel hukuk düzenlemelerinin değerlendirilmesi; hava yolu ile yolcu, bagaj ve eşya taşımalarına ilişkin hava taşıma sözleşmesinin taraflarının ve tarafların sözleşmeden doğan borçlarının irdelenmesi; hava taşıyıcısının hava taşıma sözleşmesinden doğan sorumluluğunun ve sorumluluktan kurtulma hallerinin açıklanmasıdır.

İçerik

Hava taşıma hukukuna ilişin genel esasların, hava taşıma sözleşmesinin tarafları ile ilgililerinin ve hava taşıma sözleşmesinde taşıyıcının sorumluluğu ile sorumluluktan kurtulma hallerinin iç taşımalar ve uluslararası taşımalar dikkate alınarak incelendiği derstir.

Öğretim Yöntemleri

Derste konu anlatımı, konuya ilişkin yargı kararlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi yöntemlerinden faydalanılır.

Kaynaklar

Hava taşıma hukukuna ilişkin iç ve uluslararası mevzuat, bilimsel kitaplar, yargı kararları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024