SERMAYE PİYASASI HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı SERMAYE PİYASASI HUKUKU Kod HUKK4096
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. NEDRET FÜSUN NOMER ERTAN
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilerin Sermaye Piyasası Hukuku, Borsa Hukuku ve Ortaklıklar Hukuku'nun temel kavramlarını öğrenmeleri, bu bölümlere ilişkin hukuki düzenlemeleri kavramaları ve ileride karşılaşacakları hukuki sorunlarda bu bilgileri uygulamalarını sağlamaktır.

İçerik

Ders, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren halka açık anonim ortaklıkların tabi oldukları düzenlemeler ekseninde sermaye piyasalarının işleyişini konu edinmektedir.

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım, tartışma, soru-cevap, sunuş yolu ile öğretim.

Kaynaklar

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat. Ünal Tekinalp/Ersin Çamoğlu, Sermaye Piyasası Kanunu, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2013. Tekin Memiş/Gökçen Turan, Sermaye Piyasası Hukuku, İstanbul, Seçkin Yayıncılık, 2017. Doğan Kütükçü, Sermaye Piyasası Hukuku I-II, İstanbul, Beta, 2004-2005. Tolga Ayoğlu, Sermaye Piyasası Hukukunda Halka Arz Kavramı ve Halka Arza Aracılık Yöntemleri, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2008.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024