BANKA HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı BANKA HUKUKU Kod HUKK4086
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MEHMET HELVACI
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilerin Banka Hukuku'na ilişkin temel bilgilere sahip olmasının sağlanmasıdır.

İçerik

Banka işletmesi, mevduat bankası, katılım bankası, kalkınma ve yatırım bankası, bankaların kuruluş ve faaliyet izinleri, bankaların esas sözleşme değişiklikleri ve özellikle sermaye artırımı, bankalarda pay ve pay sahipliği, pay devrine ilişkin özellikler, banka yönetim kurulu, bankaların denetimi, sermaye yeterliliği, kredi kavramı, mevduat ve katılım fonu kavramları, faaliyet izninin kaldırılması ve sonuçları, bankalarda kişisel sorumluluk, yönetici ve denetçilerin iflası, banka sözleşmeleri, akreditif.

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım, tartışma, soru-cevap, sunuş yolu ile öğretim.

Kaynaklar

5411 sayılı Bankacılık Kanunu Ünal Tekinalp, Ünal Tekinalp'in Banka Hukuku Esasları, İstanbul 2009.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024