ADLİ TIP

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ TIP Kod HUKK4049
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. NADİR ARICAN
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Öğrencilere Adli Tıp ile ilgili konularda bilgi kazandırmak ve belirli konularda beceri düzeyinde eğitim vermektir

İçerik

Bu derste bir hukukçuya uygulamada bazı konularda bilgi, bazı konularda haberdar olma, bazı konularda ise beceri düzeyinde Adli Tıp ile ilgili konulara nasıl yaklaşması gerektiği anlatılır. Yüzeysel hatları ile belirtilen teorik konu başlıklarına ait tanımlar, tanı yöntemleri, Adli-Tıbbi yaklaşım mantığı gerekli tıbbi terminoloji, ilgili yasa, yönetmelik maddelerine, ulusal ve uluslar arası sözleşmelerdeki hükümlere adli-tıbbi yaklaşım anlatılır. Uygulamada karşılaşacakları adli-tıbbi problemleri nasıl çözecekleri, verilmiş olan Adli Tıp ile ilgili bilirkişi raporlarını nasıl değerlendirecekleri hususunda bilgi sahibi olmaları sağlanır. Ölüye ve yaralıya gerektiğinde profesyonel bir görevli gibi yaklaşabilmeleri için gerekli manevi desteği ve tecrübeyi almaları için çaba sarf edilir. Görsel olarak ceset ve yaralı ile tanışmaları için gerekli slayt gösterileri ve otopsi uygulaması ziyaretleri yapılır. Bilirkişi olarak kullanacakları bir alandaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri tanımaları sağlanır ve yeni gelişmeleri takip edebilmeleri için yapması gerekenler öğretilir.

Öğretim Yöntemleri

Teorik anlatım

Kaynaklar

Adli Tıp, Cilt I, II, III, Ed: Zeki Soysal, Cansel Çakalır, İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yayını, İstanbul, 1999.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024