ANAYASA YARGISI

İzlence Formu

Ders Adı ANAYASA YARGISI Kod HUKK4500
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi VOLKAN ASLAN
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Dünyada uygulanan anayasaların ve öngördükleri anayasa yargısı modellerinin bütün yönleriyle öğrenilmesi ve farklı modellerin karşılaştırmalı analizlerinin yapılması ile temel hak ve özgürlükleri sınırlandırma rejimlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

İçerik

Anayasa yargısı modelleri olarak Kıta Avrupası ve Anglo-Sakson modellerinin incelenmesi, bireysel başvuru mekanizması ve karşılaştırmalı olarak temel hak ve özgürlükleri sınırlandırma rejimi

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım, tartışma, soru-cevap, sunuş yolu ile öğretim

Kaynaklar

Saadet Yüksel, Anayasa Yargısında İbadet Özgürlüğü, İstanbul, Alfa, 2015 Vicki C. Jackson, Mark Tushnet, Comparative Constitutional Law, Foundation Press, Third Edition, 2014

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024