KAMU MALİYESİ VE BÜTÇE HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı KAMU MALİYESİ VE BÜTÇE HUKUKU Kod HUKK2918
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. ERDEM ATEŞAĞAOĞLU
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Kamu gelirleri, kamu harcamaları ve bütçenin hukuki niteliği, uygulanması, denetimi gibi konularda güncel bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

İçerik

Dersin içeriğini kamu maliyesinin konusu, kamu maliyesi hukukunun konumu ve kaynakları, kamu gelirleri, kamu harcamaları, bütçe, bütçe fonksiyonları, bütçeye ilişkin anayasal ilkeler, bütçe takvimi, bütçe uygulanması ve denetimi oluşturmaktadır

Öğretim Yöntemleri

Konuya ilişkin teorik bilginin ve güncel uygulamanın aktarılması, konunun hukuki analizi.

Kaynaklar

Osman Pehlivan, Kamu Maliyesi, Ekin Yayınları. Kamil Mutluer, Ahmet Kesik, Erdoğan Öner, Bütçe Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024