HUKUK METODOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı HUKUK METODOLOJİSİ Kod HUKK3007
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. SEVTAP METİN
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Hukukta Yöntemlerin Kavranması

İçerik

Hukuki sorunların çözümünde izlenecek hukuki yöntemlerin kavranması.

Öğretim Yöntemleri

Sözlü Konu Anlatımı, Örnek Olay Çözümleri

Kaynaklar

Ana Kaynak: Yasemin Işıktaç, Sevtap Metin; Hukuk Metodolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2016. Yardımcı Kaynaklar ve İleri Okumalar: - Ertuğrul Uzun, Hukuk Metodolojisinin Sorunları, Nora Kitap, İstanbul, 2017 - Ali Nazım Sözer, Hukukta Yöntembilim, Beta, İstanbul, 2017 - Rona Serozan; Hukukta Yöntem, Vedat Kitabevi, İstanbul, 2017. - Ernst E. Hirş, Pratik Hukukta Metot, Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enst. Yay., Ankara, 2017.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024