KRİMİNOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı KRİMİNOLOJİ Kod HUKK3003
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. SELMAN DURSUN
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, kriminolojinin kapsamı ve tarihçesini, kriminoloji-ceza hukuku ilişkisini, suçun nedenlerini açıklamaya ilişkin geliştirilen suç teorilerini ve söz konusu teorilerin ampirik geçerliliğine ilişkin bulguların hem ceza adaleti içerisinde hem de toplumun genelinde gerçekleştirilen suç önleme politika ve uygulamaları açısından doğurduğu sonuçları incelemektir.

İçerik

Kriminolojinin tanımı, kapsamı ve Ceza hukuku ile olan ilişkisi, Kriminolojinin tarihsel gelişim süreci içerisinde Klasik ve Pozitivist okul, suçun ölçülmesi, suçun nedenlerinin araştırılması, suçun önlenmesi, anomi teorileri, Şikago okulu, kontrol teorileri, ayırıcı birliktelikler teorisi ve öğrenme teorileri, damgalama teorisi ve diversiyon uygulamaları, bütünleştici utandırma teorisi ve onarıcı adalet, gelişimsel suç teorileri

Öğretim Yöntemleri

Temel kavramların açıklanması, en güncel ve geçerli bilimsel araştırma bulgularına dayanarak Türkiye’den ve dünyadan uygulama örneklerinin karşılaştırılması

Kaynaklar

Kriminoloji alanında ulusal ve uluslararası akademik dergilerden makaleler ve kitap bölümleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024