YARGI ÖRGÜTÜ

İzlence Formu

Ders Adı YARGI ÖRGÜTÜ Kod HUKK3020
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. MERT NAMLI
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Türk Yargı Teşkilatı’nın tanıtılması, yargı erkini kullanan mahkemelerin görev alanları ile özelliklerinin öğretilmesidir.

İçerik

Türk Yargı Teşkilatı’nda yer alan mahkemelerin görev alanları ve temel özellikleri işlenecektir

Öğretim Yöntemleri

Teorik eğitim, mevzuat, Yüksek Mahkemelerin kararları ve karşılaştırmalı hukuk.

Kaynaklar

Murat Atalı/İbrahim Ermenek, Yargı Örgütü Temel Hukuk Dizisi, 6. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2023. Murat Atalı/İbrahim Ermenek, Medeni Usul Hukuku Temel Hukuk Dizisi, 5. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2023.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024