İKTİSAT

İzlence Formu

Ders Adı İKTİSAT Kod HUKK2913
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. FATMA ÖZLEN HİÇ
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Makroekonomik analizlerin uygulamaları.

İçerik

Bu ders makro ekonomideki son gelişmeleri ve uygulamalarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Bunu yapmak için, öncelikle makro iktisattaki (milli gelir, üretim, ekonomik büyüme, tasarruflar, yatırımlar, işsizlik, enflasyon ... gibi) ve ekonomik okullardaki (Klasik, Keynesgil, Monetarist, Yeni Klasik gibi) temel değişkenler / veriler hakkındaki bilgilerimizi yenileyeceğiz. , Yeni Keynesgil, Post-Keynesgil okullar…). Daha sonra temel bir sanal model oluşturabileceğiz ve farklı ekonomi okulları tarafından önerilen farklı ekonomi politikalarının sonuçlarını karşılaştırabileceğiz.

Öğretim Yöntemleri

Sözlü açıklamalarla ve örnekler ve deneyimlerin aktarılmasıyla daha anlaşılır kılmak.

Kaynaklar

"Macroeconomics" by N. Gregory Mankiw "Microeconomics" by N. Gregory Mankiw "Economics: Principles, Problems, and Policies" by Campbell McConnell, Stanley Brue, Sean Flynn "Economics" by Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus "Principles of Economics" Case and Fair "Naked Economics: Undressing the Dismal Science" by Charles Wheelan

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024