EUROPEAN UNION COMPETITION LAW

İzlence Formu

Ders Adı EUROPEAN UNION COMPETITION LAW Kod HUKK4898
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MUSTAFA HALİL ÇONKAR
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Öğrencilerin Avrupa Birliği’nde yürürlükte olan Rekabet Hukuku’nu tanımaları, yerel hukukların da temelini teşkil eden kuralları öğrenmeleri, mevcut Rekabet Hukuku düzeni hakkında genel bilgi sahibi olmaları.

İçerik

Genel olarak Rekabet Hukuku'nun temel kavramları ve AB Komisyonu içtihadı ile ilgili olarak AB Rekabet Hukuku'nun temel kuralları

Öğretim Yöntemleri

1. Ders Anlatımı 2. Karar incelemesi 3. Ödev hazırlama ve sunum yapma

Kaynaklar

1. Richard Wish/David Bailey, Competition Law, Eighth Edition, Oxford University Press, 2015. 2. Alison Jones/Brenda Sufrin, EU Competition Law, Sixth Edition, Oxford University Press, 2016. 3. Ariel Ezrachi, EU Competition Law, Fifth Edition, Hart Publishing, 2016. 4. Eleanor E. Fox/Damien Gerard, EU Competition Law, Edward Elgar Pub, 2017.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024