GENERAL THEORY OF STATE

İzlence Formu

Ders Adı GENERAL THEORY OF STATE Kod HUKK3917
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi İZZET MERT ERTAN
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Devlet teorisi konusunda konuya lisans düzeyinde bir giriş oluşturacak ölçüde bilgi vermektir.

İçerik

Devlet kavramının yanı sıra, ekonomik ve sosyal temelleri de dikkate alınmak suretiyle modern devletin unsurları derinlemesine incelenecektir.

Öğretim Yöntemleri

Ders anlatımı, tartışma

Kaynaklar

Christopher Pierson, The Modern State, Routledge, 2nd Edition, 2004

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024