EINFÜHRUNG INS TÜRKISCHE IMMATERIALGÜTERRECHT

İzlence Formu

Ders Adı EINFÜHRUNG INS TÜRKISCHE IMMATERIALGÜTERRECHT Kod HUKK9886
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Almanca Dersi Veren Prof. Dr. MUSTAFA AKSU
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Öğrencilere Türk Fikri Mülkiyet Hukukuna dair genel ve temel bir çerçeve vermek

İçerik

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Sınai Mülkiyet Kanunun temel çerçevesinin AB hukuku perspektifi de katılarak anlatıldığı ve çeşitli güncel konuları tartışıldığı bir derstir.

Öğretim Yöntemleri

Teorik ders anlatımı, karar değerlendirmeleri ve sunum ödevlerinin tartışılması

Kaynaklar

CAGLAR, Hayrettin, Der Schutz des Markeninhabers nach türkischem und deutschem Markenrecht, Hamburg 2004 ÇOLAK, Uğur, Türk Marka Hukuku, İstanbul 2014, 2. Bası. HILTY, Reto M., Türkisches Urheberrecht und Europäischer Acquis Communautaire, in Kompatibilität des türkischen und europäischen Wirtschaftsrechts, Hersgb Atamer/Hopt, Tübingen 2009, KÖKLÜ, Kaya, Das türkische Patentrecht, Baden-Baden 2006 NAL, Temel, Probleme des türkischen Urheberrechts aus der Sicht des deutschen und euroäischen Rechts, München 2000 OKUTAN NILSSON, GÜL, Harmonisation of Turkish Copyright Law whit EU Law, in: Kompatibilät des türkischen und europäischen Wirtschaftsrechts, Herausgb Atamer/Hopt, Tübingen 2009 ÖZTAN, Fırat, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, TEKİNALP, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2012 Ayrıca çok sayıda Türkçe monografik eser ve makaleler (Türkçe/Almanca) bulunmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024