TURKISH CONSTITUTIONAL LAW

İzlence Formu

Ders Adı TURKISH CONSTITUTIONAL LAW Kod HUKK2417
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi VOLKAN ASLAN
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Türk Ceza Hukukuna bilhassa 2004 ceza hukuku reformu doğrultusunda bilgi verilmesi

İçerik

Türk Anayasal Sisteminin Genel Özellikleri ile 1982 Anayasası’nın hükümleri incelenmektedir.

Öğretim Yöntemleri

Teori+Sunum

Kaynaklar

Basılı ve elektronik kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024