YARGI ETİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı YARGI ETİĞİ Kod HUKK3922
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. SERCAN GÜRLER
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, özellikle lisans eğitimi aşamasındaki hukukçu adaylarına genel olarak etik, özel olarak ise yargı etiği ile ilgili kuramsal bilgi vermektir. Bununla birlikte, yargılama sürecinin unsurlarını ilgilendiren etik ilkelerin ve kuralların da somut olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.

İçerik

Ders öncelikle meslek etiğinin tanıtılmasını, ardından bir meslek etiği olarak yargı etiğinin aktarılmasını, bunlardan sonra ise yargı etiğine hâkim olan ilkeler ile bu ilkelerin yargılama sürecinin bileşenleri bakımından karşılıklarının sunulmasını içerecektir.

Öğretim Yöntemleri

Sözlü konu anlatımı, İnteraktif katılım.

Kaynaklar

Ders yürütücüsünün anlatım notları, İonna Kuçuradi, Ahlâk, Etik ve Etikler, Ankara, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 2019. Harun Tepe, Etik ve Meslek Etikleri, Ankara, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 2000. Kurtuluş Tayanç Çalışır, Yargı Etiği, Ankara, Adalet Yayınevi, 2015. Sercan Gürler, Ahlâk ve Adalet, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2007.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024