MİLLETLERARASI CEZA HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı MİLLETLERARASI CEZA HUKUKU Kod HUKK5012
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MUHAMMED BUHARİ ÇETİNKAYA
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Milletlerarası Ceza Hukukunun temel ilkelerini, milletlerarası suç kavramını ve milletlerarası ceza hukukunun Türk hukukuna yansımalarını bir çerçeve içerisinde anlamak.

İçerik

Bazı suç tipleri mahiyetleri gereği gerek işlenişleri gerek muhakeme süreçleri ve gerekse infaz süreçleri itibariyle milletlerarası düzenlemeleri zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda yapılan milletlerarası düzenlemeler ve düzenlemeler ışığında işleyecek süreçler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım, tartışma, soru-cevap.

Kaynaklar

Uluslararası Ceza Hukukuna sair kaynak kitapları ve ilgili mevzuat (Roma statüsü vb.)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024