UYGULAMALI TAZMİNAT HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı UYGULAMALI TAZMİNAT HUKUKU Kod HUKK3894
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ÖMER EKMEKÇİ
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Uygulamalı Tazminat Hukuku dersi üçüncü sınıf programında seçimlik ders olarak yer almaktadır. Bu ders ile uygulamada sıklıkla karşılaşılan iş kazası, trafik kazası gibi hususlarda sorumluluğun kurulması, tazminat davaları, zarar kalemleri, tazminatın belirlenmesi, hesaplamalar gibi konuların ne şekilde tespit edileceğinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda derste İş Hukuku ve Borçlar Hukuku teorisi başta olmak üzere farklı disiplinlerin bir arada incelenmesi, konunun farklı perspektiflerden ele alınmasını mümkün kılmaktadır. Bu anlamda konuya ilgi duyan öğrencilerin gerek tazminat davalarına ilişkin teorik alt yapıyı oturtması, gerekse de verilen uygulama eğitimleri sayesinde hesaplamaları öğrenmesi sağlanacaktır.

İçerik

Uygulamalı Tazminat Hukuku dersi; sorumluluğun kurulması, tazminat davaları, zarar kalemleri, tazminatın belirlenmesi, hesaplamalar gibi konuları kapsamına almaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Sunumlar, Teorik eğitim ve uygulama örnekleri ve bu örnekler üzerinden yapılan hesaplama uygulamaları

Kaynaklar

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Genel Sağlık ve Sosyal Sigortalar Kanunu ve sair mevzuat Konuya ilişkin tüm kitaplar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024