İMAR HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı İMAR HUKUKU Kod HUKK3907
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AYDIN GÜLAN
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Öğrencilere imar hukuku konusunda teorik bilgilerinin yanı sıra yargı kararları ile ortaya çıkan genel ilkeler hakkında bilgi vererek uyuşmazlıkların çözümü noktasında onların muhakeme yeteneğinin gelişmesini sağlamak

İçerik

Bu derste İmar Hukukunun temel kavramları olan, yapı, bina, imar planları, plan hiyerarşisi, yapı ruhsatiyesi, yapı kullanma izni gibi kavramlar anlatılmakta ve İmar Kanunu sistematiği çerçevesinde imara aykırı kullanım ve buna ilişkin yaptırımlar bağlamında yıkım kararı üzerinde durulmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım, tartışma, soru-cevap

Kaynaklar

GÜLAN A., Türk İmar Hukukunda Hamur Kuralı Uygulaması, Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, İstanbul 2000 YASİN M., İmar Hukukunda Yıkma Yetkisinin Usul ve Esasları, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2009.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024