FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Kod HUKK4090
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ARSLAN KAYA
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilerin Fikri Mülkiyet Hukuku temel kavramlarını, özellikle eser kavramı ve unsurlarını, eser sahibinin haklarını, lisans sözleşmesi ve türlerini, patent kavramı ve patent verilebilirlik şartlarını öğrenmelerini sağlamaktır.

İçerik

Fikri mülkiyet genel başlığı altındaki fikir ve sanat eseri, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka ve coğrafi işaret gibi kavramların ve Türk Hukukunda bunlara sağlanan koruma sisteminin genel olarak incelenmesi; fikir ve sanat eserleri hukuku bakımından eser kavramı, eser sahipliği, eser sahibine tanının mali ve manevi haklar ile bu hakların sözleşmeye konu olması ve ihlali halinde koruma yolları; patent hukukunda buluş kavramı, patent verilebilirlik şartları ve verilme usulü, patentten doğan haklar, sınırları ve ihlalleri.

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım, tartışma, soru-cevap, sunuş yolu ile öğretim

Kaynaklar

Mevzuat: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK Eserler: Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, İstanbul 2012.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024