CONTEMPORARY ISSUES IN FAMILY LAW

İzlence Formu

Ders Adı CONTEMPORARY ISSUES IN FAMILY LAW Kod HUKK4650
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Doç. Dr. CANSU KAYA KIZILIRMAK
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Aile hukukuna ilişkin güncel meseleler hakkında araştırmalarda ve değerlendirmelerde bulunarak öğrencilere konu hakkında hukuki perspektif kazandırmak.

İçerik

Aile hukukuna ilişkin güncel meselelerin ulusal ve uluslararası mevzuat ışığında Medeni Hukuk perspektifinden incelenmesi ve değerlendirilmesi

Öğretim Yöntemleri

Ders anlatımı, ödev, sunum

Kaynaklar

Öğreti (kitap, makale vb.), yargı içtihatları, mevzuat, ders sunumları, ödevler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024