FELSEFE

İzlence Formu

Ders Adı FELSEFE Kod HUKK1364
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MEHMET GÜNENÇ
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Antikçağ'dan günümüze kadar felsefe ve bilimin tarihi gelişimi ve problemleri.

İçerik

Antikçağ'dan günümüze kadar felsefe ve bilimin tarihi gelişimi ve problemleri.

Öğretim Yöntemleri

Anlatım, Örnek İşlemler

Kaynaklar

Çüçen, A.K., (2001), Bilgi Felsefesi, Asa Kitabevi, Bursa. Çüçen, A.K., (2007), Felsefeye Giriş, Asa Kitabevi, Bursa. Mengüşoğlu, T., (1983), Felsefeye Giriş, Remzi Kitabevi, İstanbul. Gökberk, M., (1998), Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024