MANTIK

İzlence Formu

Ders Adı MANTIK Kod HUKK1000
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi VEDAT KAMER
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Mantığın temel kavram ve konularını tanıtmak; mantığın bir disiplin olarak modern dönemlere kadarki gelişimi hakkında bilgilendirmek; akıl ilkelerine ve mantık kurallarına uygun bir tarzda doğru ve eleştirel düşünme yetisi kazandırmaktır.

İçerik

Mantığın temel kavram ve konularını tanıtmak; akıl ilkelerine ve mantık kurallarına uygun bir tarzda doğru ve eleştirel düşünme yetisi kazandırmaktır.

Öğretim Yöntemleri

Ders, anlatıma ve tartışmaya dayalı bir tarzda verilir; öğrenciye ödev çalışması yaptırılır.

Kaynaklar

İbrahim Emiroğlu, Klasik Mantığa Giriş, Ankara 2009, Doğan Özlem, Mantık. Klasik/Sembolik Mantık, Mantık Felsefesi, İstanbul 1999, Ali Durusoy, Mantığa Giriş, İstanbul 2008, İsmail Köz, Mantık Felsefesi, Ankara 2003, İbrahim Emiroğlu, Mantık Yanlışları, Ankara 2004, Kudret Büyük Coşkun (haz.), Mantık Metinleri I-II, İstanbul 1998, Aristoteles, Organon, III-IV, çev. H. Ragıb Atademir, İstanbul 1989, Farabi, Kitabül-Burhan, çev. Ömer Türker-Ömer Mahir Alper, İstanbul 2009, İbn Sina, Mantığa Giriş, çev. Ömer Türker, İstanbul 2006, Ebheri, ݎsagoci-Mantığa Giriş, tenkitli metin-çeviri-inceleme: Hüseyin Sarıoğlu, İstanbul 1998.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024