KARA TAŞIMA HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı KARA TAŞIMA HUKUKU Kod HUKK4442
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ABUZER KENDİGELEN
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Dersin amacı; öğrencilerin taşıma sözleşmesinin unsurlarını, taraflarını, taşıma sözleşmesine uygulanacak hükümleri, CMR sistemi ve taşıyıcının sorumluluğu hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.

İçerik

Taşıma sözleşmesi ile ilgili genel hükümler, taşıma sözleşmesinin unsurları, taşıma sözleşmesinin tarafları, taşımanın muhtelif ayırımları, taşıma sözleşmesine uygulanacak hükümler, Ticaret Kanunu ve CMR sisteminde taşıyıcının sorumluluğu.

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım, tartışma, soru-cevap, sunuş yolu ile öğretim.

Kaynaklar

Mevzuat: Türk Ticaret Kanunu'nun Taşıma İşlerine ilişkin Dördüncü Kitabı; CMR; Taşıma Hukuku Mevzuatı, Abuzer Kendigelen/Alihan Aydın, İstanbul 2001. Eserler: Alihan Aydın, CMR'ye Göre Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluğu, İstanbul 2006.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024