UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK

İzlence Formu

Ders Adı UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK Kod HUKK4392
Kredi 3 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. FATMA ÖZLEN HİÇ
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Girişimciliğe ilk adım: Bu ders önce birkaç temel iş ve girişimcilik kavramına odaklanmaya başlar. Daha sonra, bir iş planı oluşturmaya ve bir işin başlangıcından önce ve bir iş kurma, inşa etme ve yürütmenin gerçek "nasıl yapılacağı" üzerine odaklanır. Bu derste öğrenciler ekip olarak ve yeni işlerinin CEO'ları olarak hareket ederler. Bu sınıfın birincil amacı, işlerini gerçekten başlatmak ve uygulamak için size mümkün olduğunca yakın bir deneyim sağlamaktır. Bu sınıf çok aktif bir sınıftır ve katılım çok önemlidir.

İçerik

Bir ülkenin gelişmesinde girişimlerin ve girişimcilerin rolü son derece önemlidir. Bu bağlamda Uygulamalı Girişimcilik dersi, kendi işini kurmak isteyen öğrencilerin girişimcilik için sahip olmaları gereken kişisel özelliklerini ortaya koymalarını, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını ve uygulamalı olarak bu yetkinlikleri elde etmelerini amaçlamaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Ders girişimcilik ve iş planı oluşturma ile ilgili teorik bilgilerin verilmesi, güncel örneklerin ve başarılı iş modellerinin incelenmesi, iş planı hazırlanması ve sunumu ile yönetilecektir.

Kaynaklar

Kosgeb Materyalleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024