ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU Kod HUKK3005
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. GALİP ENGİN ŞİMŞEK
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Dersin amacı milletlerarası ilişkilerde 20. yüzyıldan itibaren gittikçe daha fazla rol oynamaya başlayan milletlerarası teşkilatların çalışma prensipleri ve işlevleri hakkında öğrencileri bilgi sahibi yapmaktır.

İçerik

Son yıllarda, devletlerin uluslararası örgütlerle olan ilişkileri çok daha yoğunlaşmış ve bu örgütler eliyle yürütülen faaliyetler oldukça fazlalaşmıştır. Devletlerin egemenlik yetkilerinin bir kısmını bu örgütlerin organlara tamamen veya kısmen devri, teşkilatların da yapısını farklılaştırmaktadır. Dersin içeriğinde, öncelikle, Uluslar arası Örgütler Hukuku Teorisi ele alınarak yetki devrinin örgütlerin yapısında meydana getirdiği değişiklik ele alınmakta, örgütler çeşitli sınıflandırmalara tâbi tutulmaktadır. Geniş biçimde ele alınan bu konudan sonra, Avrupa Birliği önce kuruluşu ve tarihçesi bakımından incelenmekte, ardından, yapısı, organları ve yetkileri ele alınmaktadır. Daha sonra, bu teşkilatın günümüz uygulamasında, güncel gelişmeler çerçevesinde faaliyetleri derslere konu edilmektedir. Son olarak Türkiye'nin AB üyeliğine adalığı sürecindeki ilişkileri ve gelişmeler tartışılmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

ders esas olarak ders notları, örnek davalar ve makaleler üzerinden işlenmektedir.

Kaynaklar

Ders Notları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024