GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI

İzlence Formu

Ders Adı GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Kod HUKK2933
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 1
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Öğrencilerin; bilgi, birikim ve yaratıcılıklarını kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağların güçlendirilmesi konusunda öz değerlendirme becerilerinin geliştirilmesinin sağlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda toplumda engelli yaşamı, göç ve afet gibi toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu konularda görünürlüğü artırmaktır.

İçerik

Gönüllülük Çalışmaları dersinin amacı; öğrencilere gönüllülük, toplum, birey, sosyo-ekonomik problemler, engelli yaşamı, göç ve afet gibi kavramlar ile ilgili bilgi verilmesi ve gönüllülük hizmetlerine katılmalarına imkan sağlanmasıdır. Öğrencilerin ufuklarının ve yaratıcılıklarının gelişmesine katkıda bulunulması, öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin artırılması ve grup içinde bireylerin etkin olarak çalışmalarının sağlanmasıdır. Bu ders kapsamında öğrenciler ilgili konularda deneyimli uzmanlar ile birlikte çalışma olanağı bulmaktadırlar.

Öğretim Yöntemleri

Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Takım/Grup Çalışması Saha Çalışması Proje Hazırlama

Kaynaklar

"Türkiye'de Gönüllülük Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi", https://www.undp.org/content/dam/turkey/docs/Publications/mdgs/Turkiyedegonulluluk.pdf Ören Kenan, Akman Elvettin, Eser Bahadır (2012). Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Pelikan Yayınları. Akatay Ayten , Harman Serhat (2014). Sivil Toplum Kuruluşları Yönetim, Yönetişim ve Gönüllülük, Ekin Kitabevi Yayınları. Kiracı, Abdullah (2019). Geçmişten Günümüze Vakıf Tasavvuru, Göy- Gölge Yayınları.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024