SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

İzlence Formu

Ders Adı SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Kod HUKK2916
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. BAKİ İLKAY ENGİN
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, kâr amacı gütmeyen organizasyonların günlük hayatta daha ağırlıklı bir rol oynamaya başlaması, bunların hukuki statülerinin incelenmesini gerekli hale getirmektedir. Bu dersi alan öğrenciler, çağdaş demokratik toplumun vazgeçilmez unsuru olan sivil toplum kuruluşları hakkında temel bilgileri edinerek, sivil toplum kuruluşlarının amaçları, işlevleri ve faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

İçerik

Sivil toplum kuruluşlarının türleri, amaçları, işlevleri ve faaliyetleri.

Öğretim Yöntemleri

Ders anlatımı Tartışma Soru-Yanıt

Kaynaklar

Ders kitapları, monografiler, yargı kararları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024