İSLAM HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı İSLAM HUKUKU Kod HUKK3002
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. FETHİ GEDİKLİ
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

İslam hukuku hakkında giriş düzeyinde bilgiler vermektir

İçerik

İslam hukukunun tarihsel gelişim süreci, kaynakları, meseleleri, ilkeleri ve literatürü dersin içeriğini oluşturur.

Öğretim Yöntemleri

Sözlü anlatım

Kaynaklar

Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-ı İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul Üniversitesi Yayınları (Ayrıca ders sırasında ileri okuma önerileri verilecektir.)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024