MÖ 2.YÜZYILDAN MS 19. YÜZYILA KADAR TÜRK DEVLET DÜŞÜNCESİ

İzlence Formu

Ders Adı MÖ 2.YÜZYILDAN MS 19. YÜZYILA KADAR TÜRK DEVLET DÜŞÜNCESİ Kod HUKK3428
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SABAHATTİN NAL
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Bu derste, MÖ. 2. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Türk devlet düşüncesinin doğuşu ve gelişim evrelerini; çeşitli belgeler, siyasetnameler yoluyla ve Türk coğrafyasında yaşamış bulunan düşünürlerin eserleri incelenerek takip etmek amaçlanmaktadır.

İçerik

Bu derste, MÖ. 2. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Türk devlet düşüncesinin doğuşu ve gelişim evrelerini; çeşitli belgeler, siyasetnameler yoluyla ve Türk coğrafyasında yaşamış bulunan düşünürlerin eserleri incelenerek takip etmek amaçlanmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Didaktik

Kaynaklar

Ayhan Bıçak, Türk Düşüncesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024