SİYASİ TARİH

İzlence Formu

Ders Adı SİYASİ TARİH Kod HUKK8091
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi EBRU KAYABAŞ
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Öğrencinin derste siyasi tarih alanında bilgi sahibi olmasını sağlayarak günümüzde uluslararası sistemdeki hızlı gelişmeleri ve devletler arasındaki ilişkileri daha iyi anlaması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede hem klasik siyasi tarih kitaplarında bulunan bilgilere hem de günümüze ışık tutabilecek Türk dış politikası açısından önem taşıyan konulara ağırlık verilmesi amaçlanmıştır.

İçerik

Siyasi tarihin tanımı ve kapsamı ile başlandıktan sonra, jeopolitik, dış politika, feodalite, Rönesans ve Reform, coğrafi keşifler, sömürgecilik, ihtilaller dönemi ile devam edilerek Sened-i İttifak’la başlayan süreçte Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan hukuki düzenlemeler ve belgeler; bunların alt yapısını oluşturan ideolojiler ve faktörlerle birlikte dönem, ayrıntılı bir şekilde incelenecektir.

Öğretim Yöntemleri

Uzaktan Öğretim, ders anlatımı ve vaka çalışması

Kaynaklar

Konu ile ilgili monografiler. Gül Akyılmaz, Siyasi Tarih, Seçkin Yayınevi, Ankara. Kemal. H. Karpat, Türk Siyasi Tarihi, Timaş, İstanbul. Fahir Armaoğlu, Türk Siyasi Tarihi, Kronik, İstanbul. Vb.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024