ROMA KAMU HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı ROMA KAMU HUKUKU Kod HUKK9004
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. SEVGİ KAYAK
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Roma Kamu Hukuku kurumlarını kavramsal ve teorik bir yaklaşımla ele almak ve günümüz kamu hukuku ile farklılık ve benzerliklerini ortaya koymaktır. Bu çerçevede kamu hukukunun tarihsel gelişim çizgisini izleyebilmektir. Zira Roma hukuku denince akla özel hukuk gelir. Roma özel hukuk kurumları günümüz modern hukukunun temelini teşkil etmiştir. Aynı gelişimin kamu hukuku alanında yaşanıp yaşanmadığı fazla bilinmemektedir. Bu amaçla, Roma kamu kurumlarının tespiti, bu kurumların oluşumuna etki eden nedenler, bu kurumların nasıl ve ne yönde değiştiği ele alınarak Roma kamu hukuku ilkeleri ortaya konacaktır.

İçerik

Roma kamu hukuku kurumlarını ele alarak ve günümüz kamu hukuku kurumları ile karşılaştırarak her dönemde genel geçer nitelikte kamu hukuku ilkelerini ortaya koymaktır.

Öğretim Yöntemleri

Dersin öğretim üyesi tarafından temel düzeyde bir bilgi aktarımı Soru cevap Araştırma Ödev Ödev Sunumları

Kaynaklar

Özlem Söğütlü Erişgin, Roma Kamu Hukukuna Giriş, Ankara, Seçkin, 2017. Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Hukukuna Giriş, İstanbul, İletişim, 2016. Gökçe Türkoğlu, Roma hukukunda Suç ve Ceza, 2. baskı, Ankara, Seçkin, 2017. Sadri Maksudi Arsal, Umumi Hukuk Tarihi, İstanbul, 1949. İlgili Bilimsel monografi ve makaleler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024