PHYSICS IV

İzlence Formu

Ders Adı PHYSICS IV Kod FIZK2322
Kredi 5 AKTS 7
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi CAN GÜNGÖR
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Görelilik ve kuantum kuramlarına giriş

İçerik

Klasik fiziğin problemleri ve 20. Yüzyıl modern fiziğine giriş, Özel Görelilik kuramı, Kuantum mekaniğine giriş

Öğretim Yöntemleri

Tahta, tebeşir kullanınımı Sunum desteği Uzaktan eğitim

Kaynaklar

* Modern Physics, Stephen T. Thornton * Concepts of modern physics, Arthur Beiser * Modern Fiziğe Giriş, Prof. Dr. Erol Gündüz

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024